Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Vyzvanie na národný projekt COVID - 19

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 29. júna 2020 vyzvanie pre národný projekt COVID - 19 s kódom OPLZNP-PO5-2020-3. Národný projekt je zameraný na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID - 19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pomocou terénnych asistentov a poskytovaním podporných intervencií prostredníctvom krízových poradných tímov.

Dátum vyhlásenia: 29. júna 2020

Dátum uzavretia: 31. decembra 2020

Dokumenty k výzve nájdete tu: http://www.minv.sk/?vyzvania-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp&sprava=vyzvanie-na-narodny-projekt-covid-19

Kalendár udalostí
    HORE