Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Zamestnanci Sekcie európskych programov strávili Deň detí s rómskou komunitou

Zamestnanie pracovníka Ministerstva vnútra SR, to nie je iba práca v kanceláriách, ale aj priamy kontakt s ľuďmi či dobrovoľnícka činnosť. V rámci aktivity spoločenskej zodpovednosti sa preto zamestnanci sekcie európskych programov rozhodli pomôcť rómskej komunite v Základnej škole v Plaveckom Štvrtku, s ktorou strávili Deň detí.

Základná škola v Plaveckom Štvrtku patrila v minulosti k najväčším v regióne. Až masívny odchod žiakov majoritnej časti populácie spred niekoľkých rokov a zvýšenie počtu členov miestnej rómskej komunity postavili pedagogický zbor pred nové výzvy. Po náročnom období škola v súčasnosti znovu prekvitá rôznymi aktivitami v spolupráci s mnohými organizáciami a dobrovoľníkmi. Aj o tomto sa v Deň detí 2016 mohli osobne presvedčiť zamestnanci sekcie európskych programov z odboru inklúzie marginalizovaných komunít (OIMRK) a z odboru adaptácie na klimatickú zmenu (OAKZ).

Pracovníci ministerstva vnútra pomohli miestnym žiakom s úpravou vonkajších plôch, vymaľovali celú vstupnú chodbu, zapojili sa do športových činností a do spoločných zábavných súťaží. Tiež zorganizovali finančnú a materiálnu zbierku pre základnú školu a pre rodiny žiakov, ktoré to najviac potrebujú. Žiaci na oplátku predviedli množstvo speváckych, divadelných a iných vystúpení. Súčasťou aktivít bola aj návšteva Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách, kde si žiaci mohli vyskúšať prácu hasičov pri zásahoch na štvorkolkách a pozrieť si ukážky hasičskej práce a techniky.

„Pre nás všetkých bol Deň detí so žiakmi z Plaveckého Štvrtka veľkým zážitkom. Naši zamestnanci mali možnosť osobne spoznať členov komunity, ktorým budú prostredníctvom operačného programu pomáhať. Zamestnanie štátneho úradníka, to nie je iba práca s dokumentmi, ale aj takéto činnosti ktoré v budúcnosti radi zopakujeme,“ povedala riaditeľka OIMRK Lucia Rozkopálová.

„Som veľmi hrdý na môj tím, ktorý sa podieľal na organizácii Dňa detí. Poďakovanie patrí aj Prezídiu Hasičského a záchranného zboru, žiakom splnilo želanie zažiť zásah hasičov na vlastnej koži. Myslím si, že táto aktivita je dobrým príkladom, ako môžu medzi sebou jednotlivé operačné programy navzájom spolupracovať, hlavne keď ide o dobrú vec pre znevýhodňované komunity,“ povedal riaditeľ OAKZ Rastislav Igliar.

Ministerstvo vnútra SR sa téme Rómov venuje v rámci operačného programu Ľudské zdroje, pre ktorý vystupuje ako sprostredkovateľský orgán. Operačný program v rámci prioritných osí 5 a 6 pokrýva v programovom období 2014 – 2020 cieľovú skupinu rómskych marginalizovaných (znevýhodňovaných) komunít v oblasti ich sociálno-ekonomickej integrácie a poskytovania podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie. V roku 2016 už bola vyhlásená výzva na rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít. Na tento rok sú ešte plánované výzvy týkajúce sa výstavby a rekonštrukcie komunitných centier, podpory prístupu k pitnej vode a výstavby a rekonštrukcie obydlí. Počas celého programového obdobia bude mať operačný program k dispozícii finančnú pomoc od Európskej únie vo výške 383 miliónov eur.

Základná škola v Plaveckom Štvrtku sa ako súčasť Bratislavského kraja v programovom období 2014 – 2020 nemôže uchádzať o podporu z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci prioritných osí 5 a 6 operačného programu Ľudské zdroje.

 

Víťazná kresba MDD PLavecký Štvrtok

Kalendár udalostí
    HORE