Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Zmena Operačného programu Ľudské zdroje

V prílohe môžete nájsť a stiahnuť si novú upravenú verziu Operačného programu Ľudské zdroje podľa úpav z roku 2017.

Operacny-program-Ludske-zdroje_upravenA-verzia-z-roku2017

Kalendár udalostí
    HORE