Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Vzdelávanie

Zverejnenie prezentácií z informačných seminárov pre prijímateľov výzvy „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole.“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle prezentácie z informačného seminára pre prijímateľov k výzve OP ĽZ s názvom „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“

Všetky prezentácie, spolu s textom výzvy a prílohami výzvy nájdete na: http://www.minedu.sk/762018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti...

 

Kalendár udalostí
    HORE