Preskočiť na obsah
10.8.2020
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Integrácia rómskych komunít
Integrácia rómskych komunít
Zrušiť
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Projekty a výzvy 

 • Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
  Integrácia rómskych komunít

  Výzvy a projekty na integráciu rómskych komunít

  Informácie o plánovaných a aktuálnych výzvach

   www.itms2014.sk

  PROJEKTY

  VÝZVY

   

   

Kalendár udalostí
  HORE