Preskočiť na obsah
24.1.2021
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Technická vybavenosť rómskych komunít
Technická vybavenosť rómskych komunít
Zrušiť
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Projekty a výzvy 

 • Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
  Integrácia rómskych komunít

  Výzvy a projekty na integráciu rómskych komunít

  Informácie o plánovaných a aktuálnych výzvach

   www.itms2014.sk

  PROJEKTY

  VÝZVY

   

   

 • Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
  Technická vybavenosť rómskych komunít

  Výzvy a projekty na technickú vybavenosť rómskych komunít

  Prehľad aktuálnych výzviev a projektov nájdete na stránke 

   www.itms2014.sk

  PROJEKTY

  VÝZVY

   

Kalendár udalostí
  HORE