Preskočiť na obsah
25.2.2021
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

NedisKVALIFIKUJ SA !

V súvislosti s propagovaním vyhlásenej výzvy na podporu celoživotného vzdelávania s názvom Nediskvalifikuj sa!, ktorú vyhlásilo MŠVVaŠ SR ako gestor PO Vzdelávanie OP Ľudské zdroje boli zorganizované informačné semináre v 4 mestách v rámci SR.

Informačný seminár pre žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 5. 12. 2016        Bratislava (Mercure Bratislava Centrum Hotel, Žabotova 2, Bratislava)

6. 12. 2016        Zvolen (Hotel Tenis, Neresnická cesta 13, Zvolen - Pod Dráhy)

7. 12. 2016        Žilina (Holiday Inn, Športová 568/2, Žilina )

8. 12. 2016        Košice (Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1, Košice)

12.12.2016        Bratislava (Mercure Bratislava Centrum Hotel, Žabotova 2, Bratislava)Stiahnuť dokument

Kalendár udalostí
    HORE