Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Zamestnanosť

Výzva pre odbornú verejnosť na zapojenie sa do prípravy novej výzvy „Krok za krokom“

Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) finalizuje prípravu výzvy „Krok za krokom“ a plánuje ju vyhlásiť v júli 2021 v rámci novej prioritnej osi 8 REACT-EU OP ĽZ. Do prípravy výzvy sa môže zapojiť odborná verejnosť, ktorá má skúsenosti s týmto typom služieb, a to zaslaním mailu na marek.korec@employment.gov.sk alebo telefonicky na čísle +421 2 20 46 2007.

 

Výzva Krok za krokom:

-             cieľom je priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne;

-             prijímateľom budú  lokálne neziskové organizácie, nadácie, cirkevné organizácie, mestá, obce a VÚC;

-             hlavnou aktivitou bude identifikácia neaktívnych osôb, zisťovanie osobných prekážok na vstup na trh práce, sprevádzanie a intenzívna odborná pomoc pri ich riešení;

-             výsledkom bude identifikácia neaktívnych osôb, riešenie ich situácie a priblíženie k trhu práce.

 

Plánovaná alokácia finančných prostriedkov na výzvu je 20 000 000 eur, výška nenávratného finančného príspevku na realizáciou jedného projektu je maximálne 500 000 eur (bez potreby spolufinancovania zo strany žiadateľa).

Viac informácii o výzve nájdete tu:

 InformAcia-o-pripravovanej-vAzve-Krok-za-krokom

Kalendár udalostí
    HORE