Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Zapojte sa do národného projektu

Neviete ako sa zapojiť do projektu? Máte nezodpovedané otázky?

Neváhajte sa zúčastniť  online Informačných stretnutí národného projektu Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím k Oznámeniam o možnosti zapojenia sa do národného projektu.

V rámci ktorého budú predstavené možnosti zapojenia sa do podaktivít národného projektu pre poskytovateľov sociálnej služby a pre agentúry podporovaného zamestnávania.

 

Znenie Oznámení nájdete tu:

https://www.ludskezdroje.gov.sk/aktuality/oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-na-zapojenie-sa-do-narodneho-projektu

 

Stretnutie sa uskutoční v dvoch termínoch:   

-          26.01.2023 o 10:00 hodine - Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

-          01.02.2023 o 10:00 hodine - Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

 

Pre účasť na stretnutí nie je potrebná registrácia, stačí sa prihlásiť na hore uvedený link.

 Tešíme sa na Vašu účasť

 

Kalendár udalostí
    HORE